Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III

Vážení rodiče, vážení žáci!

Dovolujeme si vás informovat o přípravné fázi účasti naší školy v projektu Erasmus +, který umožňuje stávajícím a budoucím žákům odbornou, teoretickou a jazykovou praxi v zahraničí.

Výhodou vzdělávání je zvyšování kvalifikace týkající se technických oborů, příležitost získat v zahraničí nové pracovní zkušenosti a především kvalitní pracovní místa pro žáky v moderním prostředí.

Tento projekt je finančně podporován z fondů EU. Prostředky z fondů EU pokryjí všechny potřebné výdaje pro žáky (cestovné, ubytování, pojištění, MHD, stravování a také kulturní programy).

Žáci, kteří se zúčastní tohoto projektu, získají certifikát Europass. Tento certifikát je uznávaný v celé Evropě, jako ověření o odborné praxi v zahraničí.

Cílem naší školy je optimálně využít vztahy s partnerskou školou v Bratislavě a organizovat odbornou praxi tak, aby byli zvýhodněni VŠICHNI žáci (bez ohledu na jejich studijní výsledky, sociální podmínky a zdravotní stav).

Hledat

Kontakt

Střední škola, Rokycany,
Jeřabinová 96/III
337 01 Rokycany
tel.: 371 728 523
fax: 371 725 597
e-mail:
stredni@skola-rokycany.cz
IČO: 18242171
RED-IZO: 600009858
Datová schránka: 52cdsvx

rychlý kontakt
vedení školy
pedagogický sbor